Face Fermoy

Fermoy Action Childrens Education

Main menu: Home | News | Links | Calendar

Face ( Fermoy Action Childrens Education )

FACE was set up to help children with specific learning difficulties such as DYSPRAXIA, DYSLEXIA, DCD, ADHD ADD, ASPERGERS, etc....
The objective of FACE is to run workshops on a weekly basis to identify and help the children with their learning difficulties. To organise Speech and Language Workshops, Occupational Therapy Workshops etc. Physical exercises in relation to their Coordination, to work with them on their fine and gross motor skills, their sensory integration and their visual perception, drama, arts and crafts, swimming, out door activities and pony riding.
Family outings once a month to help the children integrate with children who have the same problems and to socialise in a safe environment.
Also on the agenda would be a support group for parents regarding entitlements and educational rights and whenever possible to lobby for our children’s rights.
It’s compulsory that all parents are Garda vetted by F.A.C.E. to become a member also to honour the constitution and code of conduct set out by the F.A.C.E. committee for the equal protection of everyone involved. We would also ask that parents participate and be active members of all fundraisers run by F.A.C.E
A parent or adult guardian must attend all work-shops, activities, outings etc with their child/children, all parents must be responsible for their own child/children. All information related to the committee about your child will be treated with the strictest confidence.
Workshops take place in Adair Hall every Saturday please ring for times as they vary from week to week. If you would like to contact us about becoming a member contact Tom Flynn 0872278459 Monday to Friday 10am to 6pm Saturday 10am to 2pm or email facefermoy@gmail.com

Face (Edukacyjna Akcja dla Dzieci w Fermoy)

Dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Stowarzyszenie FACE zostało założone po to, by pomóc dzieciom ze specyficznymi trudnościami w nauce tj.: DYSPRAKSJA, DYSLEKSJA, ROZWOJOWE ZABURZENIA KOORDYNACJI, ADHD, DEFICYT KONCENTRACJI, SYNDROM ASPERGERA itp.
Naszym celem jest organizowanie warsztatów i terapii zajęciowych, odbywających się raz w tygodniu, po to, by pomagać dzieciom w trudnościach z uczeniem. Organizujemy terapię zajęciową , warsztaty logopedyczne itp.
Przeprowadzamy ćwiczenia fizyczne, służące poprawie koordynacji ruchowej, rozwijaniu integracji sensorycznej oraz wizualnej percepcji. Nasza oferta obejmuje: teatr (drama), zajęcia ze sztuki i rzemiosła, pływanie jazdę na kucykach oraz inne rodzaje aktywności ruchowej na dworzu.
Raz w miesiącu spotykamy się razem: dzieci i rodzice, aby pomóc w integrowaniu się dzieci z podobnymi problemami w przyjaznej atmosferze.
Zapewniamy także pomoc rodzicom w zakresie wiedzy o dostępnych formach wsparcia dzieci przez organizacje rządowe oraz szkołę. Zachęcamy rodziców do odważnego domagania się respektowania praw ich dzieci.
Rodzice, którzy zechcą przyłączyć się do FACE, muszą przejść procedury sprawdzenia przez Gardę, czy byli karani w przeszłości oraz muszą respektować Konstytucję i Kodeks Zasad obowiązujących w FACE. Chcielibyśmy także, aby rodzice właczali się w akcje zbiórki pieniędzy, przeznaczanych na cele statutowe naszego stowarzyszenia.
Rodzice zaproszeni są do brania udziału razem z ich dziecmi we wszystkich warsztatach, wycieczkach i imprezach organizowanych przez FACE.
Wszystkie informacje, jakie Rodzice przekazują członkom naszej Komisji są traktowane z najwyższą poufnością.
Warsztaty odbywają się w każdą sobotę w Adair Hall w Fermoy. Proszę upewnić się telefonicznie odnośnie czasu zajęć, gdyż mogą się one nieznacznie zmieniać.
Jeśli chcieliby Państwo zostać członkami FACE, proszę kontaktować się z Tomem Flynn 0872278459, od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 18.00, w sobotę od godz. 10.00 do 14.00 lub przez email facefermoy@gmail.com